C4D工程:暗调场景车库汽车修理厂卷帘门仓库两个工程文件 626CG资源站

之前临摹片子的两个镜头      里面包含两个C4D工程

原作者:Somei    Chiu    Zaoeyo   Utsuo    Dandan Kang    Shuifx   Echoic    Jipeng Huang

原片地址

临摹作品地址

投稿者   Shine

工程截图

发表回复

后才能评论